Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985
Lọc trò chơi
Trò chơi hot
Trò chơi đã xem
Trò Chơi A Qúy Trò Chơi A Qúy
  • Trò chơi này không chỉ đáp ứng như cầu vui chơi giải trí mà chúng còn là những cách thức thực hành, biểu hiện các tín ngưỡng dân gian của dân tộc Hà Nhì.
Lượt xem: 76
Trò Chơi Nhảy Que Trò Chơi Nhảy Que
  • Trò chơi nhảy que của người Hà Nhì góp phần giáo dục về tính tập thể, tinh thần kỷ luật, rèn luyện thể chất, sức mạnh, dẻo dai, khôn khéo và sức chịu đựng của con người. Thông qua các trò chơi còn có thể nâng cao thể chất, ý chí phấn đấu của con người; giáo dục ý thức cộng đồng, bản sắc và truyền thống văn hoá dân tộc cho các thế hệ.
Lượt xem: 251